انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

رونمایی و معرفی کتاب مدیریت ترس و اضطراب در دندانپزشکی

رونمایی و معرفی کتاب مدیریت ترس و اضطراب در دندانپزشکی

.

ک

ک

.

انتشار کتاب مدیریت ترس و اضطراب در دندانپزشکی


مدیریت ترس و اضطراب کودک، چنان که در این کتاب هم خواهید دید، علم و هنری توأمان است که باید در دانشکده‌ها تدریس، در دوران کارورزی و کارآموزی تمرین و در محل کار و جامعه پیگیری شود. حال آنکه فقط بخش کوچکی از کوریکولوم درسی در دوران عمومی به این مهم می‌پردازد و فقط یک یا دو فصل در کتاب‌های دندانپزشکی به همراهی گرفتن از کودک و همراه شدن با او می‌پردازد، که البته می‌توان حدس زد چندان هم مورد توجه نباشد. زیرا ایجاد اعتماد و اطمینان در کودک فرایندی زمان‌بر است که هم دندانپزشک و هم خانواده باید آن را بخواهند و هزینه‌های مادی و معنوی آن را بپردازند. حال آنکه نه تنها در معدود بیمه‌های دندانپزشکی این وقت و حوصله‌ای که دندانپزشک باید به خرج دهد، لحاظ نشده است؛ بلکه برخی خانواده‌ها نیز از رفت و آمد و صرف وقت برای گرفتن همکاری کودک ناراضی و کلافه می‌شوند. 
می‌توان حدس زد در جامعه‌ای چنین بی‌حوصله که در حال صنعتی شدن و تجاری کردن رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی است، اتاق عمل و بیهوشی منفعت بیشتری برای دندانپزشکان داشته باشد و والدین نیز این شیوه سریع و راحت را به رفت و آمد چندباره و صرف وقت ترجیح بدهند...

رونمایی از این کتاب در تاریخ 10 شهریور 1400 در مرکز تخصصی دندانپزشکی امام علی با حضور ریاست مرکز دکتر سعیدرضا ملکی، دکتر علی اکبر گل محمدی معاونت بهداد، مترجمین و مدیریت انتشارات رویان‌پژوه برگزار گردید.


۱۳ شهريور ۱۴۰۰