انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

راهنمای بالینی درمان با دستگاه ارتودنسی ثابت 2019

راهنمای بالینی درمان با دستگاه ارتودنسی ثابت 2019
سال چاپ :۱۴۰۱
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات :۱۶۸
قطع کتاب :رحلی-جلد هارد-رنگی
شابک :9786004089630
کد شناسایی محصول: 101838
قیمت : ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰% تخفیف خرید آنلاین : ۱,۷۸۲,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای بالینی درمان با دستگاه ارتودنسی ثابت 2019

Fixed orthodontic appliances : a practical guide, 2019علـم ارتودنسـی گسـتره ای از مباحـث متنـوع نظیـر رشـد و نمـو، بیولـوژی، بیومکانیـک، طـرح درمـان، اپلاینس هـا، وایربندینـگ و ارتوسـرجری را شـامل می شـود کـه بـه خوبـی در کتـب مرجـع بـه آن پرداخته انـد.  در این نوشـتار سـعی شـده اطلاعات کلینیکـی مـورد نیـاز درمانگـر ارتودنسـی بـه زبانـی سـاده و کاربردی بیـان گـردد.

پیشنهاد میکنیم فهرست و نمونه متن را ملاحظه بفرمایید.

دانلود فهرست و نمونه متن:

.

ورود به صفحه اینستاگرام: