انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

مروری بر بیوشیمی دکتر نجات شکوهی چاپ هشتم

مروری بر بیوشیمی دکتر نجات شکوهی چاپ هشتم
سال چاپ :۱۳۹۸
نوبت چاپ :هشتم
تعداد صفحات :۴۶۸
قطع کتاب :پالتویی
شابک :9786006179001
قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۰% : ۸۰۰,۰۰۰ ریال

 کتاب مروری بر بیوشیمی دکتر نجات شکوهی چاپ هشتم

همراه با سوالات تفکیکی

25 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی

25 دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی

25 دوره امتحان جامع علوم پایه داروسازی

از شهریور 81 تا شهریور93


فهرست:

فصل 1 – آب و الکترولیتها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 2 – اسیدهای آمینه و پروتئینها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 3 – آنزیمها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 4 – ساختمان کربوهیدراتها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 5 – متابولیسم کربو هیدراتها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 6 – اکسیداسیون بیولوژیک

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 7 – ویتامینها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 8 – ساختمان لیپیدها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 9 – متابولیسم لیپیدها

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 10 – بیولوژی مولکولی

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 11 – متابولیسم ترکیبات نیتروژندار

سوالات علوم پایه پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

فصل 12 – هورمونها