انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

درمان ناهنجاری های دندانی / صورتی‎‎‎‎‎‎

 به زودی

کتاب (contemporary treatment of dentofacial deformity(proffit & white) ترجمه دکتر یوسف احمدپور، دکتر فاطمه اسکندرلو، دکتر آتنا افضلی مهر،دکتر محمدرضا بدیعی، دکتر مهدیه خسروی، دکتر سید وحید دهناد، دکتر فاطمه زاهدی پور دکتر سپیده سهیلی فر، دکتر وحید شهیدی زندی، دکتر مریم صالح زاده دکتر نازیلا عاملی، دکتر الهه غلامرضایی، دکتر ملیکا فیروزمنش، دکتر نویدنقدی، دکتر سمیرا یازرلو 

.

.

سرپرست مترجمین : دکتر محمدرضا بدیعی


دانلود پیشگفتار