انتشارات رویان پژوه
ورود / عضویت
فهرست موضوعی
ورود

دکتر راشین بهرامی،دکتر الهه سلطان محمدی،دکتر آرمین صعودی،دکتر شهاب کاووسی نژاد

دکتر راشین بهرامی

دستیار تخصصی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه پنجم آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر الهه سلطان محمدی

متخصص ارتودنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم رتبه برتر بورد تخصصی ارتودنسی رتبه هشتم آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر آرمین صعودی

متخصص ارتودنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه سوم استعدادهای درخشان آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر شهاب کاوسی نژاد

دستیار تخصصی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوازدهم آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر نیلوفر طباطبایی

دستیار تخصصی ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه سوم آزمون دستیاری دندانپزشکی

دکتر بهراد تنباکوچی

متخصص ارتودنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول بورد تخصصی ارتودنسی رتبه سوم آزمون دستیاری دندانپزشکی

مولفین کتاب:

BDQ مجموعه سوالات ارتودنسی نوین (پروفیت 2019)

شامل سوالات بورد و ارتقا 95 تا 99 و سوالات دستیاری 89 تا 99


۲۸ آبان ۱۳۹۹